ERASMUS+

ERASMUS+ KA1 PROJEKT „10% IZVAN UČIONICE, 100% ZELENO“

U cilju da kao srednjoškolska ustanova pratimo suvremene obrazovne trendove bilo je važno napraviti dva koraka. Prvi je bio okupiti tim nastavnika koji će promišljati o budućnosti rada ustanove, glavnim potrebama i izazovima, te odrediti smjernice dugoročnog djelovanja. Kroz taj su se proces odabrala tri područja djelovanja na kojima se želi temeljiti dugoročni rad škole.

Prvo područje djelovanja je ekološki aspekt škole. Stečeni status ekoškole samo je širi okvir unutar kojeg se planira povećati ekološka aktivnost škole kroz predmetne aktivnosti i školske projekte. Na taj način želimo našu školu pretvoriti u jednog od aktera lokalne zajednice  u borbi protiv klimatskih promjena.

Drugo područje djelovanja odnosi se na izvanučioničku nastavu za koju se kroz analizu ustanovilo da nije dovoljno zastupljena kroz rad s učenicima. Kroz ovo područje poseban se naglasak želi staviti na ostvarivanje ishoda izvan učionice, čime se želi ukazati na moguće alternative klasičnom ostvarivanju ishoda u učionici.

Treće područje djelovanja je digitalni aspekt rada. To područje vidimo neodvojivo od prva dva spomenuta područja, s ciljem da sve ekološke i izvanučioničke aktivnosti imaju svoj digitalni dodatak, te na taj način učiniti digitalno uobičajenim načinom rada i razmišljanja.

Da bi sve spomenuto bilo ostvarivo, osposobljeno nastavno osoblje čini se kao nužan preduvjet. Tim slijedom je drugi važan korak bio dodatno uključiti ustanovu u europsku obrazovnu mrežu, naročito kroz mobilnosti u svrhu učenja nastavnog osoblja. Prijava Erasmus+ KA1 projekta „10% izvan učionice, 100% zeleno“ odobren je i u potpunosti financiran od strane Erasmus+ programa. Kroz ta su se financiranja osigurala sredstva da šestero djelatnika škole sudjeluje na edukacijama u tekućoj 2021./2022. školskoj godini. To su: Marin Borzić, prof. – koordinator projekta, Anita Baras, prof., Anita Ezgeta, prof., Luka Meić – Sidić, prof., Željka Friganović Jerončić prof. i Lucija Bižaca, mag. 

Nazivi edukacija i mjesta održavanja su sljedeći: „Sustainability Education – How can we save the planet together“ (Finska), „Education for Sustainable Development – Sustainability in our schools“ (Grčka), „Education outside the classroom – learning from sites, museums, monuments and nature“ (Cipar), „KA1 Barcelona Pyrennes outdoor education“ (Španjolska), „Digital Storytelling“ (Portugal).