DRŽAVNA MATURA

Preuzimanje kalendara polaganja državne mature:

Ljetni rok

Jesenski rok

PRIJAVA ISPITA:
1. 12. 2022. – 15. 2. 2023.


OBJAVA REZULTATA:
12. 7. 2023.


ROK ZA PRIGOVORE:
14. 7. 2023.


KONAČNA OBJAVA REZULTATA:
19. 7. 2023.


PODJELA SVJEDODŽBI:
21. 7. 2023.

 

No event found!

PRIJAVA ISPITA:
20. 7. 2023. – 31. 7. 2023.


OBJAVA REZULTATA:
11. 9. 2023.


ROK ZA PRIGOVORE:
13. 9. 2023.


OBJAVA KONAČNIH REZULTATA:
18. 9. 2023.


PODJELA SVJEDODŽBI:
19. 9. 2023.

No event found!

Ispitna koordinatorica

Ines Klić, prof.

Kontakt

ines_sucic@yahoo.de

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO): https://www.ncvvo.hr/

Školsko ispitno povjerenstvo za školsku godinu 2022./2023.

Ankica Kovač, prof.

ravnateljica

Ines Klić, prof.

ispitna koordinatorica

Toma-Ivo Škrobica, prof.

Josipa Caktaš, prof.

Anita Ezgeta, prof.

Ivana Beretin Mornar, prof.

Goran Stipanović, prof.