Rang lista kandidata (nakon provedenog usmenog testiranja) – glazbena umjetnost (objavljeno 20.12. 2021.)