Rang lista kandidata (nakon provedenog razgovora) – spremačica (objavljeno 21.12. 2021.)