Poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Rim (Broj poziva: 4/22.)

Objavljujemo poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za
II.a, II.b, II.c, II.d, II.e i  II.f  razred u Rim (višednevna terenska nastava).

Obrazac poziva je u prilogu. Rok za dostavu ponuda je do 5. listopada 2022.