Popis odabranih ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Istru (Broj poziva: 1/22.)

Na sastanku održanom 4. travnja 2022. u 19:15 sati, Povjerenstvo za provedbu
javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude odabralo je sljedeću
turističku agencije za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave:
F-tours d.o.o.


Roditeljski sastanak će se održati u ponedjeljak, 11. travnja.2022. u 18:00 sati u 
zbornici V. gimnazije Vladimir Nazor Split, Zagrebačka 2.