1._konstituirajuća sjednica Školskog odbora – 30.5.2017.