Posjet Institutu za oceanografiju i ribarstvo

Učenici 3.d, 3.e, 3.f i 2.d razreda u pratnji domaćina dr.sc. Pere Tutmana i profesora Josipa Kosovića  u petak 1. travnja 2022. godine posjetili su Institut za oceanografiju i ribarstvo u sklopu međunarodne manifestacije GeoNight. Na početku posjeta gospodin Tutman upoznao je učenike s informacijama o Institutu, koji je osnovan davne 1930. godine, i istraživačkom radu znanstvenika i ostalih djelatnika.

Potom su odslušali  predavanja zaposlenika Instituta koja su obrađivala sljedeće teme:

1. “Što je zapravo globalno zatopljenje i zašto nas ono danas zabrinjava – utjecaj na Jadransko more” (dr.sc. Natalija Dunić)

2. “Kontaminati u morskom okolišu” (dr.sc. Jelena Lušić)

3. “Mikroorganizmi u moru” (dr.sc. Stefanija Šestanović)

4. “Strane i neonativne vrste riba u Jadranskoj ihtiofauni” (dr.sc. Branko Dragičević) 

5. “Biodiverzitet ihtiofaune Jadranskoga mora” (dr. sc. Jakov Dulčić)

6. “Strane bentonske vrste” (dr.sc. Ante Žuljević)

7. “Klimatske promjene i utjecaj na svjestko ribarstvo” (dr.sc. Sanja Matić Skoko) 

8. “Morski otpad – globalni okolišni problem broj jedan” (dr.sc. Pero Tutman).

Zanimljiva  predavanja učenike su potaknula na ideju o sudjelovanju u pokretu “Adopt a beach“. 

Veselimo se daljnjoj suradnji.