RODITELJSKI SASTANCI

Sadržaj rada


1. Obavijesti na početku nastavne godine (prijedlog Kalendara rada, oslobođenje od nastave
tjelesne i zdravstvene kulture, primanje roditelja)
2. Uspjeh učenika na kraju školske godine 2021./2022. II., III. i IV. razred
3. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
4. Pravilnik o pedagoškim mjerama (izvadak)
5. Kućni red Škole (izvadak)
6. Upoznavanje roditelja s Općom odredbom o zaštiti osobnih podataka
7. Izvješće o ostvarenom planu i programu ekskurzije s naglaskom na ponašanje učenika (IV. razred)
8. IZBOR PREDSTAVNIKA RODITELJA ZA VIJEĆE RODITELJA
razrednici trebaju dostaviti imena predstavnika roditelja (novih i starih) s brojem mobitela i e-mail
adresom do ponedjeljka, 26. rujna u tajništvo škole


Split, 14. rujna 2022.
Ravnateljica:
Ankica Kovač, prof.