POVIJEST ŠKOLE

Od otvaranja …do danas…

Velika Realka je svečano otvorena u Splitu 15.XII.1862., isprve kao trorazredna škola, a kasnije prerasta u šestogodišnju.U početku je bila smještena u jednoj privatnoj kući na Dobrome pa 1865. u zapadnom krilu Prokurativa, a kasnije seli u kuću Tartaglia gdje je djelovala od 1881. do 1886. godine.Od 1886. do 1908. ova škola je bila smještena u zgradi starog sjemeništa.Zbog nemogućih uvjeta rada poduzete su mjere da se sagradi nova zgrada za Veliku realku.

Za lokaciju nove zgrade izabran je teren podno Gripa. Podignuta je u razdoblju od 1908. do 1910. s pročeljem dekoriranim u stilu bečke secesije. Nova zgrada je svečano otvorena 30.III.1910.

 

OTVARANJE ŠKOLE

PRVI PROFESORI

…Neka ključevi ove zgrade otvaraju ulaz svemu što je istinito, lijepo i dobro, a zatvaraju pristup svemu što je nisko i potišteno, a i svemu što bi htjelo unijeti u ovaj mirni dom strančarenje, nesnošljivost i sičušan duh. Rijeka života neka mirno šumi mimo škole, da je njezina vlaga oživljuje i osvježuje, ali njezini bijesni valovi neka ne probijaju u školske dvorove!

 

 

Poslije Prvog svjetskog rata Realka se počela preobražavati u Mušku realnu gimnaziju kako je škola 1930. i službeno nazvana.U jesen 1940. Muška realna gimanzija seli u novogradnju na Spinutu, a u ovu zgrada useljava Ženska realna gimnazija.

Poslije Drugog svjetskog rata u ovoj zgradi je Učiteljska škola, a poslije Pedagoška gimnazija (koja dobiva ime Marko Marulić) i gimnazija Vladimir Nazor.

Poslije Šuvarove reforme školstva u toj zgradi 1977. smješten je Centar za odgoj i usmjerno obrazovanje u kemijsko – prehrambenoj, poljoprivredno – šumarskoj i zanatskoj djelatnosti – SPLIT. Polovinom 80-ih taj se Centar transformira i postaje Centar u kemiji i zanatstvu.

Novim ustrojem Republike Hrvatske, pobjedom demokracije i reformom školstva opet su vraćeni razredi Opće gimnazije i tu su ponovo dvije gimnazije, IV. gimnazija Marka Marulića i V. gimnazija “Vladimir Nazor”.

V. gimnazija je dobila ime po pjesniku Vladimiru Nazoru koji je pohađao istu.