Sadržaj i način testiranja kandidata (40 sati) – objavljeno 23.2. 2022.