Rang lista kandidata za radno mjesto tajnik/ca šskolske ustanove nakon usmenog testiranja dana 2.3. 2022. (objavljeno 3.3. 2022.)