Rang lista kandidata (nakon provedenog usmenog testiranja) – informatika (objavljeno 28.12.2020.)