Poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Istru (Broj poziva: 4/21.)

Objavljujemo poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za
IV. D i IV. F razred u Istru (višednevna terenska nastava).

Obrazac poziva je u prilogu. Rok za dostavu ponuda je do 19. listopada 2021.