Popis odabranih ponuda (Broj poziva: 4/22.)

Na sastanku održanom 10. listopada 2022. Povjerenstvo za provedbu 
javnoga poziva (4/2022) izabralo je tri agencije za predstavljanje 
roditeljima:

1. Vuckovic travel collection
2. F-tours
3. Eridan

Roditeljski sastanak će se održati u petak, 14. listopada 2022. s 
početkom u 18:00 sati (zbornica).