Godišnje izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.godinu