Online predavanje za roditelje

Centar za građanske inicijative Poreč i Ženska soba organiziraju javno predavanje “Seksualno nasilje nad i među djecom i mladima” namijenjeno roditeljima.
 
Predavanje će se održati dana 3. svibnja 2021. godine s početkom u 18 sati putem Zooma.

 

Tijekom predavanja bit će obrađena tema seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima, a poseban naglasak bit će stavljen na prepoznavanje znakova koji ukazuju na to da dijete doživljava nasilje, kao i o mogućnostima zaštite, pomoći i podrške djeci. Nakon predavanja, bit će ostavljen prostor za pitanja i diskusiju. Predavanje je besplatno.

Ukoliko ste zainteresirani, svoje sudjelovanje prijavite najkasnije do 2. svibnja 2021. godine putem e-maila silvia@cgiporec.hr. Nakon prijave bit će Vam proslijeđena poveznica za uključenje na predavanje.

Javno predavanje za roditelje sastavni je dio projekta “Samo da znači da!” čija nositeljica je Ženska soba – Centar za seksualna prava. Partneri na projektu su Centar za građanske inicijative Poreč, Srednja škola Mate Balota Poreč i Turističko – ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč. Projekt je financijski podržan od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

 
Opći cilj projekta jest prevencija seksualnog i elektroničkog seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima.